Industribrandskydd 2022
Välkommen till Industribrandskydd 2022 Välkommen till Industribrandskydd 2022

INDUSTRI-
BRANDSKYDD 2022

Hur kan vi minska antalet tillbud inom industrisektorn?

Webbinarium 27 september 2022 kl. 09.00-12.00

Varje år inträffar ca. 8.000 bränder inom näringslivet i Sverige. Skadekostnaden för dessa bränder har sedan 2012 ökat med över 30 procent eller mer än 1 miljard kronor. Färsk statistik från försäkringsbranschen visar att den totala skadekostnaden uppgår till nästan 4 miljarder kronor. 1.300 av de inträffade händelserna blir så pass allvarliga att räddningstjänsten larmas och rycker ut till företagen.

Industribrandskydd 2022 Industribrandskydd - 27 september - Industribrandskydd Välkommen till Industribrandskydd 2022

Hur kan vi minska antalet bränder inom industrisektorn?

Brandskyddslaget och Informationsbolaget bjuder in till ett webbinarium den 27 september mellan 09.00 och 12.00 där vi diskuterar hur vi kan arbeta för att minska antalet bränder inom industrisektorn samt hur det förebyggande arbetet med att förbättra brandskyddet kan bedrivas inom industrin och näringslivet.

En så pass stor ökning av skadekostnaden de senaste åren är oroväckande enligt branschföreträdare. Industrisektorn måste ta frågan på allvar och börja se över hur man skall minska antalet inträffade tillbud och kostnaderna som följer i dess spår.

Välkommen till Industribrandskydd 2022 Välkommen till Industribrandskydd 2022

Programmet på Industribrandskydd 2022

Programmet kommer bl.a innehålla:
Erfarenheter från industribränder
Varför bör man investera i ett bra brandskydd?
Hur kan ett företag förbättra brandskyddet?
Om olyckan är framme - hur säkrar vi verksamheten?
Räddningstjänstens förmåga

Gå till program

Industribrandskydd 2022 arrangeras av

Industribrandskydd 2022 Industribrandskydd - 27 september - Industribrandskydd